Politica de confidențialitate

 

Operatorul datelor personale

Prin interacțiunile pe care le realizați cu website-ul https://www.hugmeblanket.ro/, deținut și operat de Hug Me Blankets SRL, având sediul în str. Viitorului, nr. 101, Alexandria, jud. Teleorman, înregistrată la registrul comerțului sub nr. J34/670/2019, având cod unic de identificare 41451261, („Hug Me Blanket” sau noi), Hug Me Blanket va prelucra datele dvs.personale.

Hug Me Blanket va prelucra datele personale pe care ni le furnizaţi în condiții de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate în această Politică de confidențialitate.

Ce date personale prelucrăm?

Hug Me Blanket prelucrează date personale furnizate prin formularele disponibile pe website, cum ar fi formularul de comandă sau formularul de contact, de exemplu: nume, prenume, număr de telefon, adresă de e-mail, precum și alte date de identificare necesare pentru încheierea și executarea contractului de prestări servicii și efectuarea livrării produselor sau pentru a răspunde la solicitările dvs. (de exemplu, adresa de livrare), dacă va fi cazul. De asemenea, prelucrăm date personale prin intermediul cookie-urilor – pentru mai multe detalii, vă rugăm să citiți Politica de cookies.

Cum folosim datele personale?

Datele personale colectate vor fi utilizate doar pentru scopul pentru care ni le-ați furnizat. Astfel, scopurile colectării datelor sunt următoarele:

1. informarea utilizatorilor și comunicarea cu aceștia privind starea și evoluția cererilor adresate, utilizând formularele și datele de contact disponibile pe website

Vom folosi datele de identificare și de contact pe care ni le puneți la dispoziție pentru a adresa și soluționa în mod satisfăcător cererile dvs.

2. evaluarea serviciilor Hug Me Blanket

Pentru că dorim să ne îmbunătățim constant, vă putem contacta, în baza interesului nostru legitim, pentru a realiza sondaje de opinie cu privire la calitatea serviciilor noastre.

3. activități de promovare a produselor și serviciilor

Vom prelucra datele dvs. în scopuri de marketing doar dacă vă dați acordul în acest sens, prin abonare la newsletter sau prin acceptarea cookie-urilor de marketing, în conformitate cu Politica de cookies. Activitățile de promovare pot consta, de exemplu, în transmiterea de oferte de servicii și felicitări, cupoane cadou sau alte mesaje speciale. De asemenea, putem prelucra datele dvs. în acest scop și dacă avem o relație comercială, în temeiul interesului nostru legitim, pentru a vă ține la curent cu ofertele Hug Me Blanket.

Hug Me Blanket nu promovează SPAM-ul. Orice utilizator care dorește să se dezaboneze de la comunicările noastre comerciale își poate exercita acest drept astfel cum este descris în secțiunea Drepturile dumneavoastră de mai jos sau utilizând butonul de dezabonare prezent în fiecare newsletter.

4. încheierea și executarea contractelor cu dvs., în calitate de client al Hug Me Blanket

Mai exact, datele personale sunt necesare pentru a putea presta serviciile contractate, în conformitate cu Termenii și Condițiile Hug Me Blanket, precum şi pentru comunicarea cu dvs. pe parcursul prestării serviciilor, dacă va fi cazul. Nu sunteți obligat(ă) să furnizaţi aceste date personale, însă refuzul dvs. determină imposibilitatea executării comenzilor.

5. executarea obligațiilor legale

Atunci când Hug Me Blanket este obligată prin prevederile legale aplicabile să prelucreze anumite date, vom face acest lucru astfel cum reiese din lege, de exemplu pentru întocmirea situațiilor contabile în conformitate cu normele în domeniu.

Ca regulă, datele colectate sunt utilizate de către Hug Me Blanket şi nu sunt transferate către alți operatori decât în măsura în care este necesar pentru prestarea serviciilor, cum ar fi colaborarea cu serviciile de poștă și curierat. Cu toate acestea, dacă este necesară divulgarea sau transferul sau dacă suntem obligați prin lege să procedăm astfel, vă vom informa cât mai curând posibil cu privire la acest transfer.

Pentru administrarea sistemelor IT și din motive de securitate, Hug Me Blanket poate permite accesul la datele dvs. unor persoane împuternicite în acest sens.

Durata de stocare a datelor personale

Vom stoca datele dvs. personale doar atât timp cât va fi necesar pentru realizarea scopului pentru care au fost colectate.

Dacă ați ales să vă abonați la newsletterul Hug Me Blanket sau dacă primiți astfel de comunicări în baza interesului nostru legitim, vom stoca datele dvs. personale pentru a furniza acest serviciu timp de doi ani de la înscrierea dvs. După expirarea acestei perioade, vă putem solicita din nou consimțământul.

Dacă în orice moment decideți că nu doriți să beneficiați de comunicări comerciale și vă retrageți consimțământul, vom respecta decizia dvs. și nu vom mai prelucra datele dvs. personale în acest scop.

Datele dvs. personale vor fi șterse atunci când nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau atunci când vă retrageți consimțământul, în cazul în care prelucrarea datelor dvs. se bazează pe consimțământ, cu condiția să nu avem o obligație legală contrară sau să ne fie permis altfel să continuăm prelucrarea acestor date.

Drepturile dumneavoastră

Conform Regulamentului General privind Protecția Datelor, beneficiaţi de următoarele drepturi:

1. dreptul de acces la datele personale

Puteți solicita oricând o copie a datelor dvs. personale pe care Hug Me Blankets le prelucrează.

2. dreptul la rectificarea sau ștergerea datelor dvs. personale

Dacă datele personale pe care le avem sunt incorecte, Hug Me Blankets le va actualiza la solicitarea dvs. De asemenea, puteți solicita ștergerea datelor atunci când prelucrarea acestora se întemeiază pe consimțământul dvs. și datele nu mai sunt necesare pentru alt scop, astfel cum este descris în această Politică de confidențialitate.

3. dreptul la restrângerea prelucrării datelor

4. dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc atunci când prelucrarea este întemeiată pe interesul nostru legitim.

5. dreptul la portabilitatea datelor.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa Hug Me Blanket cu o cerere scrisă, utilizând următoarele date de contact: str. Viitorului nr. 101, Alexandria, jud. Teleorman, utilizând formularul de contact de pe website sau contact@hugmeblanket.ro. Vom examina fiecare cerere și vă vom informa cu privire la orice acțiune întreprinsă în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de o lună de la înregistrarea cererii dvs.

Dacă considerați că nu am soluționat toate solicitările dvs. sau sunteți nemulțumit(ă) de răspunsurile noastre, puteți trimite o petiție la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. De asemenea, vă puteți adresa justiţiei.

Actualizarea Politicii de confidențialitate

Orice modificare a prezentei Politici de confidențialitate va fi publicată pe website-ul nostru și va înlocui versiunea curentă.